Петя е на 34 г. Омъжена е, с 1 дете на 2 години. В рамките на 1 година и половина родителите и почиват, сестра и мигрира в друга държава, а отношенията със съпруга и са обтегнати и хладни. Петя споделя, че се чувства недооценена у дома, често плаче. От половин година е прекъснала майчинството и се е върнала на работа. През последните 3 месеца чувства дискомфорт, а преди 2 месеца напипва бучка на гърдата си. След консултация с медицински специалисти и изследвания се установява, че Петя е с рак на гърдата. Ракът е стадиран като напреднал, като лекарите се въздържат от интервенция.

Заявка на Петя

Петя посещава Центъра за немедицинска грижа със заявка да получи емоционална подкрепа от пациентски консултант за стъпките, които трябва да предприеме, за да въведе в контрол заболяването.

Извършени действия

Пациентският консултант съдейства на Петя за осигуряването на второ мнение, насочва я към подходящо за нея хирургическо лечение, като постепенно я въвежда в предизвикателствата на онкологичното заболяване. Със съдействието на социалния работник се мобилизира общността около Петя, провеждат се разговори с близките, включително и съпруга, който при развилата се ситуация демонстрира висока загриженост и внимание.

Предизвикателства

  • Високата тревожност на пациентката
  • Негостоприемната здравна система, която с много малко думи може да “разбие” създаваното дълго усещане за наличие на надежда
  • Обсебващи близки
  • Комуникацията трябваше да бъде структурирана и с ясни граници, тъй като пациентката демонстрираше непрекъсната нужда от внимание и утеха

Планирани интервенции:

  • Психологическо консултиране относно тревожността и страха от смъртта
  • Подкрепа от социалния работник за осигуряване на дневна грижа за детето
  • Придружаване в първата и последващите химиотерапии
  • Осигуряване на перука и ортеза
  • Консултиране относно начина на живот

Името на пациентката е променено.