Жени Александрова

Мине – не мине и все попадам на причина да се питам, както в онази песен на легендарния Тодор Колев, „как ще ги стигнем, американците?“ Един от критериите, по които винаги ще ни водят, несъмнено, е изкуството да ценят живота. Ето,