ГРУПИ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА ЗАГУБИЛИ БЛИЗЪК СТАРТИРА ЦЕНТЪРЪТ ЗА НЕМЕДИЦИНСКА ГРИЖА

Центърът за немедицинска грижа надгражда дейността си с въвеждането на групи за взаимопомощ при загуба на близък. Организирането на такива групи започва от януари 2019 г. и има за цел да даде възможност на пряко засегнатите членове от семейния и