НОВА ФОРМУЛА ЗА ОЦЕНКА НА УВРЕЖДАНИЯТА В ТЕЛК ПРЕДЛАГА МЗ

Здравното министерство публикува за обществено обсъждане промени в начина, по който ще се оценяват от ТЕЛК хората с множество увреждания. В момента, ако основното заболяване носи поне 80 %, а съпътстващите – поне 50%, крайният процент в решението на ТЕЛК се увеличава. Според