За контакт:

телефон: +359 879 815 800

адрес: бул. Фритьоф Нансен 23,
гр. София, общ. Столична, обл. София-град

еmail: [email protected]

web: www.helptalk.eu