Eвгения Александрова

Eвгения Александрова

Пациентски консултант

Евгения Александрова е родена на 8 юни 1963 г. в град Белово, Пловдивско. Завършила е руска езикова гимназия в града и работи 10 години в застрахователния бранш.

През 1999 г. й откриват рак на гърдата, но след успешно лечение поддържа ремисия до днес. Председател е на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания от създаването й.

Професионална експертиза и области на интереси

 • Мотивационно консултиране с цел придържане към лечението;
 • Пациентско информиране  и консултиране, придружаване през здравната система, включително разясняване на процесите в лечението;
 • Посредничество със здравни специалисти;
 • Комуникация с медици и специалисти относно план за лечение;
 • Информиране на пациентите на достъпен език за хода на заболяването и стъпките (след съгласуване с лекарите);
 • Посредничество за лечение в страната и чужбина, включително насочване към здравно заведение и специалист;
 • Осигуряване на специализирани консултации с лекари, специалисти и експерти в зависимост от потребностите на пациентите;
 • Посредничество за настаняване в лечение за последващи медицински грижи и/или хоспис;
 • Консултиране на близките за поведение при терминална фаза на заболяването.

Девиз

„Животът е всичко онова, което ни се случва, докато си мислим, че правим важните неща“

За контакт:

т: +359 879 815 800

е: [email protected]

w: www.helptalk.eu

д-р Маргарита Тарейн

д-р Маргарита Тарейн

Клиничен психолог

Маргарита Тарейн е доктор по клинична психология в областта на аналитичната психосоматика на онкологичните заболявания. Обучава се в психотерапия от 1997 г., през 2008 г. започва формиране в психоанализа. Специализира психоаналитична психосоматика към Институт „Pierre Marty”, Париж. Частна психотерапевтична практика от 2005 г. Притежава опит в индивидуална и групова психотерапевтична работа с различни психични разстройства, пациенти с онкологични и други тежки заболявания, и техните близки, психосоматични разстройства и терминалноболни пациенти (стаж в Мобилен екип за палиативни грижи, Университетска болница „Pitié-Salpêtrière – Charles Foix”, Париж). От 2010 г. сътрудничи на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания като супервизор на екипа от психолози и лектор по психоонкология за лекари и медицински сестри. Сертифициран водещ на Балинтова група. Преподавател по аналитична психосоматика към Институт за психосоматика и интегративна психотерапия. Работи като клиничен психолог към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център и Болница Токуда. Пълноправен член на Международната асоциация по психоонкология, член на асоциация “Българско психоаналитично пространство” и “Българско Балинтово общество”. Основател на Българска асоциация по психоонкология и неин председател от 2013 до 2017 г. Почетен член на БАПО.

Професионална експертиза и области на интереси

 • Индивидуална аналитична психотерапия на пациенти с тревожни, депресивни и други психични разстройства;
 • Психологично консултиране и психотерапия на пациенти с онкологични и други прогресиращи, хронични или инвалидизиращи заболявания, и техните близки;
 • Провеждане на психологични групи за пациенти с онкологични заболявания;
 • Психологично консултиране на лекари, медицински сестри и други медицински специалисти;
 • Водене на Балинтови групи за лекари и медицински сестри;
 • Обучения на лекари и медицински сестри по психоонкология, комуникация с пациентите и близките, медицинска етика и съобщаване на лоши новини, професионално прегаряне и др.

Възрастова група пациенти: възрастни

Допълнителни работни езици: английски и френски език

За контакт:

т: +359 889 52 61 95

Публикации

“Лечебната връзка. Трансферът към лекаря и неговият контратрансфер”; сп. GP News, Психиатрия и неврология, бр.1/2020 г.

„Разговорите за болестта и смъртта в медицинската практика“; сп. GP News, Психиатрия и неврология, бр.1/ 2018

„Трудните пациенти”; сп. GP News, Психиатрия, бр.3/ 2016

„Лекарят, пациентът и близките пред тежкото заболяване. Реакции към болестта и психични защитни механизми”; сп. GP News, Психиатрия и неврология, бр.3/ 2015

„Соматични репрезентации на връзката с обекта”; сп. Клинична психология № 4/2011 г.

„Соматичната болест като алтернатива на психичното разстройство”; сп. Психосоматична медицина, книга 1/2011

„Психосоматика и онкологични заболявания – научни възгледи и противоречия”, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга „Психология”, том 100, № 1, 2008

“Влияние на емоционалните преживявания в генезиса и локализацията на онкологичните заболявания”; автореферат

Александър Миланов

Александър Миланов

Клиничен социален работник

Александър Миланов е клиничен социален работник, като до февруари 2018 г. управлява Центъра за немедицинска грижа в „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ. Има опит в управлението на различни застъпнически проекти и маркетирането на социални каузи. Като социален работник е подкрепял пациенти с онкологични заболявания, техните близки, деца и медицински специалисти. Притежава квалификация и опит като водещ одитор по корпоративна социална отговорност.

Професионална експертиза и области на интереси

 • Индивидуално консултиране на пациенти относно техните права, свързани с трудова експертиза, болнични;
 • Посредничество за използване на социални услуги в общността;
 • Консултиране относно достъпа до технически помощни средства;
 • Управление на случай на пациенти, включващо придружаване в системата на социално подпомагане и/или обследване на неработоспособността;
 • Консултативна работа с деца, преживели загуба;
 • Участие като втори водещ на групи за взаимна подкрепа и обмяна на опит на пациенти, близки, медицински специалисти и др.

Девиз

„И това ще мине. Животът не се предава лесно.“

За контакт:

т: +359 888 271 283

е: [email protected]

w: www.helptalk.eu