Александър Миланов е клиничен социален работник, като до февруари 2018 г. управлява Центъра за немедицинска грижа в „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ. Има опит в управлението на различни застъпнически проекти и маркетирането на социални каузи. Като социален работник е подкрепял пациенти с онкологични заболявания, техните близки, деца и медицински специалисти. Притежава квалификация и опит като водещ одитор по корпоративна социална отговорност.

Професионална експертиза и области на интереси

  • Индивидуално консултиране на пациенти относно техните права, свързани с трудова експертиза, болнични;
  • Посредничество за използване на социални услуги в общността;
  • Консултиране относно достъпа до технически помощни средства;
  • Управление на случай на пациенти, включващо придружаване в системата на социално подпомагане и/или обследване на неработоспособността;
  • Консултативна работа с деца, преживели загуба;
  • Участие като втори водещ на групи за взаимна подкрепа и обмяна на опит на пациенти, близки, медицински специалисти и др.

Девиз

„И това ще мине. Животът не се предава лесно.“

За контакт:

т: +359 888 271 283

е: [email protected]

w: www.helptalk.eu