Маргарита Тарейн е доктор по клинична психология в областта на аналитичната психосоматика на онкологичните заболявания. Обучава се в психотерапия от 1997 г., през 2008 г. започва формиране в психоанализа. Специализира психоаналитична психосоматика към Институт „Pierre Marty”, Париж. Частна психотерапевтична практика от 2005 г. Притежава опит в индивидуална и групова психотерапевтична работа с различни психични разстройства, пациенти с онкологични и други тежки заболявания, и техните близки, психосоматични разстройства и терминалноболни пациенти (стаж в Мобилен екип за палиативни грижи, Университетска болница „Pitié-Salpêtrière – Charles Foix”, Париж). От 2010 г. сътрудничи на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания като супервизор на екипа от психолози и лектор по психоонкология за лекари и медицински сестри. Сертифициран водещ на Балинтова група. Преподавател по аналитична психосоматика към Институт за психосоматика и интегративна психотерапия. Работи като клиничен психолог към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център и Болница Токуда. Пълноправен член на Международната асоциация по психоонкология, член на асоциация “Българско психоаналитично пространство” и “Българско Балинтово общество”. Основател на Българска асоциация по психоонкология и неин председател от 2013 до 2017 г. Почетен член на БАПО.

Професионална експертиза и области на интереси

  • Индивидуална аналитична психотерапия на пациенти с тревожни, депресивни и други психични разстройства;
  • Психологично консултиране и психотерапия на пациенти с онкологични и други прогресиращи, хронични или инвалидизиращи заболявания, и техните близки;
  • Провеждане на психологични групи за пациенти с онкологични заболявания;
  • Психологично консултиране на лекари, медицински сестри и други медицински специалисти;
  • Водене на Балинтови групи за лекари и медицински сестри;
  • Обучения на лекари и медицински сестри по психоонкология, комуникация с пациентите и близките, медицинска етика и съобщаване на лоши новини, професионално прегаряне и др.

Възрастова група пациенти: възрастни

Допълнителни работни езици: английски и френски език

За контакт:

т: +359 889 52 61 95

Публикации

“Лечебната връзка. Трансферът към лекаря и неговият контратрансфер”; сп. GP News, Психиатрия и неврология, бр.1/2020 г.

„Разговорите за болестта и смъртта в медицинската практика“; сп. GP News, Психиатрия и неврология, бр.1/ 2018

„Трудните пациенти”; сп. GP News, Психиатрия, бр.3/ 2016

„Лекарят, пациентът и близките пред тежкото заболяване. Реакции към болестта и психични защитни механизми”; сп. GP News, Психиатрия и неврология, бр.3/ 2015

„Соматични репрезентации на връзката с обекта”; сп. Клинична психология № 4/2011 г.

„Соматичната болест като алтернатива на психичното разстройство”; сп. Психосоматична медицина, книга 1/2011

„Психосоматика и онкологични заболявания – научни възгледи и противоречия”, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга „Психология”, том 100, № 1, 2008

“Влияние на емоционалните преживявания в генезиса и локализацията на онкологичните заболявания”; автореферат