Посредничество в здравната система

Близките са най-ценните за пациентите хора, които участват пряко или непряко във вземането на решения относно лечението или цялостното справяне с проблемите на пациентите.

Тази отговорност понякога е много трудна, решаваща е за пациента, но в същото време е и ангажимент, който затруднява.

В тази връзка пациентският консултант в Центъра за немедицинска грижа ще съдейства на близките на пациента, както и на самия пациент относно:

 • Информация относно заболяването, хода на заболяването и необходимите действия за лечението му. Когато екипът на центъра не разполага с информация за заболяването, може да посредничи за осигуряването на информация от здравни специалисти.
 • Процедурата за гарантиране на второ мнение.
 • Информация относно начина на живот с това заболяване.
 • Ролята на близките в лечението/контрола на заболяването.
 • Подходящи лекари и медицински специалисти, които могат да помогнат за намаляване на щетите от заболяването.
 • Подходящи лечебни заведения за лечение и контрол на заболяването.
 • Лечебни заведения за контрол на болката и палиативна грижа  в терминален стадий.

За повече информация:

Евгения Александрова, пациентски консултант

т: +359 879 815 800

е: [email protected]

w: www.helptalk.eu

Психологическо консултиране

Близките са ключово важни за пациентите в тяхното справяне със заболяването. Това е така, защото между тях съществува доверителна връзка, която има ключово значение за приемането на диагнозата, както и за гарантирането на надежда и подкрепа в процеса на лекуване.

В психологически план близките имат ролята на "ко-терапевти", защото са първите, които трябва да овладеят тревожността на пациентите, да им осигурят грижа, която в повечето случай не е просто физическа. В болест човек е много уязвим, има сериозни поражения върху самооценката и значимостта си, които се отразяват на социалното функциониране и справяне.

Често, обаче, близките, в желанието си да подкрепят пациентите и да им предложат най-доброто, допускат да "обезличат" пациентите, да вземат решения вместо тях, да ги "обгрижват" като малки деца и да поемат цялата отговорност. Това е пагубно за емоционалния свят, както на едните, така и на другите. Усещането за безпомощност и зависимост често се пренася и след излекуването, а диагнозата и болестта се ползват за много и различни цели.

В тази връзка клиничният психолог в Центъра за немедицинска грижа подкрепя близщите на пациентите относно:

 • Справяне със собствените реакции на тъга, шок и страх, свързани с диагнозата и изхода от лечението;
 • Съобщаване на диагнозата;
 • Намаляване на психологическия дистрес при научаването на диагнозата;
 • Рационализиране на страховете и преживяванията около заболявянето;
 • Изясняването на границите в подкрепата към пациентите;
 • Съхраняване на индивидуалността и предотвратяване на "свръхгрижа";
 • Справяне с траура при загуба на пациент (за възрастни).

Консултациите са индивидуални и/или семейни, по преценка на клиничния психолог - и с участие на пациента. Всяка сесия продължава 50 минути.

За повече информация и записване на консултация:

Д-р Маргарита Тарейн, клиничен психолог

т: +359 879 815 800

е: [email protected]

w: www.helptalk.eu

Информиране за социални и здравни права

Близките често носят неписана отговорност, когато настъпи заболяване, което променя социалната ситуация на пациентите. От тях зависи освен да подкрепят емоционално пациентите в предизвикателството, в която се намират, така и да организират реалността в отговор на заболяването.

Клиничният социален работник на Центъра за немедицинска грижа подкрепя пациентите във всичко, свързано с достъпа до социални, здравни услуги и в мобилизирането на институциите при упражняването на правата на пациентите.

Близките на пациентите, както и самите пациенти, могат да получат консултации относно:

 • Трудови права - отпуски, назначаване и освобождаване, трудоустрояване и други;
 • Временна и продължителна нетрудоспособност - режими за отпускане на болнични, включително за грижа за близък, явяване на ТЕЛК;
 • Отпускане на помощни средства;
 • Социално подпомагане;
 • Достъп до общински услуги за грижа за пациенти - патронаж, социални центрове и др.;
 • Възможностите за социална и здравна рехабилитация на пациентите;
 • Право на пенсия;
 • Посредничество за настаняване в хоспис и/или осигуряването на медицинска грижа у дома;
 • Права на наследниците при смърт на пациента.

В процеса на работата по всеки случай клиничният социален работник може да потърси подкрепата на специалисти за областите, в които е необходима допълнителна експертиза. Крайната цел е да се подпомогнат близките в справянето с конкретната ситуация.

За повече информация и записване на час за консултация:

За контакт:

Александър Миланов, клиничен социален работник

т: +359 888 271 283

е: [email protected]

w: www.helptalk.eu

Групи за споделяне на опит

Групите за споделяне на опит са една възможност за близките на пациентите, които са натоварени с нелеката задача да подкрепят морално, физически и материално пациенти, преминаващи през лечение на тежко заболяване.

В рамките на групата близки на пациенти имат възможност в защитено пространство да споделят своя опит и чувства, свързани с нелеката задача да предоставят грижа.

В групата могат да бъдат обсъждани:

 • Страхове, притеснения и тревоги;
 • Чувства;
 • Стратегии за справяне;
 • Личния опит като предоставящи грижа.

Ценност в групата е откритостта, както и изграждането на доверителна връзка между участниците. Ключово важно е запазването на дискретност и уважението на личността с нейните различия.

Групите се провеждат веднъж на две седмици и се сформират при наличие на 10 участника. Групите се водят от клиничния психолог и клиничния социален работник на центъра.

За информация и записване: Александър Миланов, клиничен социален работник, +359 888 271 283